Середа, 2018-11-21, 5:17 AM
Вітаю Вас Гість | RSS

Грем'яцька ЗОШ І-ІІІ ст.

Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 66
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

Планування з економіки 10 кл
[ Викачати з сервера (141.0 Kb) ] 2011-09-05, 1:39 PM
ЕКОНОМІКА 10 клас Профільний рівень ( 105 годин, 3 години на тиждень) №ДАТАТЕМАОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ ПРИМІТКА
РОЗДІЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ. ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ СЕРЕД ІНШИХ НАУК (5 год. + 1 год. резерву).
1 Основна проблема економічного життя суспільства та економічної науки.Предмет економічної теорії, суб’єкти та об’єкти економічних відносин, проблема економічного життя суспільства, безмежність потреб, обмеженість ресурсів, економічні блага, економічна діяльність, роль економічної науки в житті людини і суспільства.
2 Еволюція поглядів на предмет економічної науки.Політекономія, меркантилізм, фізіократи, класична англійська політ економічна школа, марксизм, математична школа, неокласичний напрям, кейнсіанство, неоконсерватизм.
3 Етапи і засоби (інструменти) економічного дослідження.Основні етапи дослідження економічних явищ: спостереження, економічний аналіз, експеримент, розробка економічної політики; засоби економічного дослідження: класифікація, абстракція, узагальнення, економічне моделювання. Методи економічних досліджень, досліджень, метод діалектики, метод індукції та дедукції, метод наукової абстракції, метод поєднання історичного та логічного , метод поєднання позитивного та нормативного аналізу, метод економіко-математичного моделювання.
4 Економічні закони. Зв’язки економічної науки з іншими.Економічні закони, об’єктивний та суб’єктивний характер економічних законів, завдання економічної науки, між предметні зв’язки.
5 Завдання економічної науки та її роль у житті окремої людини і суспільства.Завдання економічної науки, роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства.
6 Самостійна робота .Поточний контроль знань за темою: « Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук».
ТЕМА 1.2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ ( 8 год.).
7 Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва.Виробничі ресурси, економічні ресурси, природні ресурси (земля), капітальні ресурси (капітал), трудові ресурси (праця), підприємницькі здібності (підприємництво), інформація, гроші, обмеженість ресурсів.
8 Продукт (результат) економічної діяльності: його структура та призначення.Продукт діяльності, економічне благо, прямі (споживчі) товари та послуги; непрямі (інвестиційні, виробничі) товари та послуги; індивідуальні, суспільні, квазісуспільні товари та послуги.
9 Ефективність: економічний зміст та оцінка.Ефективність виробництва, розподільна ефективність, виробнича ефективність, крива виробничих можливостей, альтернативна вартість, продуктивність праці, індекс продуктивності праці, спеціалізація, поділ праці, трудомісткість.
10 Технологічні уклади виробництва.Технологічні уклади виробництва, реміснича технологія, машинне виробництво, автоматизоване виробництво, нова економіка знань.
11 Виробництво: основні елементи процесу виробництва.Виробництво, основні елементи процесу виробництва, праця, засоби праці, предмети праці; засоби виробництва; продукт.
12 Виробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура.Організаційні форми виробництва, поділ праці, обмін діяльністю, управління, структура виробництва, матеріальне і нематеріальне виробництво товарів та послуг, сфера послуг; первинне, вторинне, третинне виробництво. інфраструктура ( виробнича і соціальна).
13 Споживання, розподіл та обмін.Інфраструктура виробництва, виробнича і соціальна інфраструктура, споживання, розподіл, обмін.
14 Самостійна робота .Поточний контроль знань за темою: «Зміст основних економічних процесів та явищ».
ТЕМА 1.3. СПОЖИВАЧ В ЕКОНОМІЦІ: ЙОГО ПОВЕДІНКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ( 6 год. + 4 год. лабораторних ).
15 Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки. Потреби споживача.Споживач, потреби, фізіологічні, соціальні, раціональні, нераціональні, групові, індивідуальні, суспільні, поточні, неперспективні, піраміда потреб Маслоу, економічні інтереси.
16 Споживчі блага як засіб задоволення потреб.Благо, споживче благо, товари, послуги, взаємозамінні (субститути) товари та послуги, взаємодоповнюючі (комплементи) товари та послуги, незалежні (самостійні) товари.
17 Корисність споживчого блага і способи її оцінки.Корисність товарів та послуг, максимізація корисності, кардиналістська модель поведінки споживача, ординалістська модель поведінки споживача, загальна корисність, функція загальної корисності.
18 Закон спадної граничної корисностіГранична корисність, закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена).
19 Лабораторна робота № 1. Оцінка корисності конкретного споживчого блага.
20 Аналіз лабораторної роботи та підведення підсумків.
21 Ознаки раціонального споживача.Крива байдужості, відносні ціни, бюджетна лінія, максимізація корисності (другий закон Госсена), номінальні та реальні доходи споживача.
22 Лабораторна робота № 2. Структура споживання родин з різним рівнем доходів.
23 Аналіз лабораторної роботи та підведення підсумків.
24 Самостійна робота .Поточний контроль знань за темою: «Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору».
ТЕМА 1.4. ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ ТА ВИБОРУ ВИРОБНИКА ( 8 год. + 2 год. лабораторних робіт ).
25 Прояви обмеженості виробничих ресурсів.Виробничі ресурси, обмеженість виробничих ресурсів: абсолютна та відносна; відтворювані та не відтворювані ресурси, вичерпні (відновлювані й невідновлювані) та невичерпні, природно-ресурсний потенціал.
26 Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва.Повна зайнятість ресурсів, повний обсяг виробництва.
27 Альтернативні варіанти використання ресурсів.Обмеженість виробничих ресурсів, ефективність, проблема вибору, виробничі можливості.
28 Крива виробничих можливостей.Крива виробничих можливостей, шкала виробничих можливостей.
29 Альтернативна вартість. Поняття граничної норми заміщення.Альтернативна вартість, закон зростання альтернативної вартості, гранична норма заміщення.
30 Лабораторна робота № 3. Визначення альтернативної вартості навчання.
31 Аналіз лабораторної роботи та підведення підсумків.
32 Ознаки раціонального виробника. Правило співставлення граничної виручки та граничних витрат.Принцип економічної діяльності, закон збільшення альтернативної вартості, гранична виручка, граничні витрати.
33 Закон спадної продуктивності факторів виробництва.Закон спадної продуктивності факторів виробництва.
34 Самостійна робота. Поточний контроль знань за темою: « Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника»
ТЕМА 1.5. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ ( 7 год. ).
35 Сутність та основні елементи економічної системи.Економічна система, продуктивні сили, економічні виробничі відносини, механізм господарювання, головні економічні питання, спонтанний та ієрархічний способи координації господарської діяльності, трансакційні витрати, власність, об’єкт власності, суб’єкт власності, право власності, приватна власність, суспільна власність.
36 Зміст економічного кругообігу.Модель кругообігу ресурсів, (споживчих благ) продуктів, доходів; домогосподарства, фірми, ринок виробничих ресурсів, ринок споживчих товарів і послуг.
37 Ринкова економіка. Принципи організації та схема кругообігу.Ринкова економіка, принципи ринкової економіки: економічна свобода, конкуренція, автоматизм регулювання, переваги та недоліки ринкової економіки.
38 Командна економіка. Принципи організації та схема кругообігу.Командна економіка, принципи командної економіки: централізм, ієрархія, зрівняльність, переваги та недоліки командної економіки.
39 Мішана економіка. Принципи організації та схема кругообігу.Мішана економіка, принципи організації та схема кругообігу.
40 Форми (моделі) ринкової економіки.Ринкова економіка, ліберальна ринкова економіка, соціальне ринкове господарство, демократичний соціалізм, модель «по один бік плану і ринку»
41 Контрольна робота.Контроль знань за розділом І. Фундаментальні поняття економіки у вигляді тестів різних рівнів складності.
РОЗДІЛ ІІ. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТЕМА 2.1. РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ (7 год. + 1год. резерву ).
42 Явище «голосування грошима» у ринковому вирішенні питання «що виробляти».Ринок, ринкова економіка, безмежність потреб, обмеженість ресурсів, вибір, поділ праці, спеціалізація, обмін, «голосування грошима», що виробляти, як виробляти, для кого виробляти.
43 Конкуренція виробників і мінімізація витрат у вирішенні питання «як виробляти».Конкуренція виробників, організація виробництва, спосіб поєднання ресурсів, ціни на ресурси, технологія виробництва.
44 Доходи споживачів у вирішенні питання «для кого виробляти».Грошові доходи споживачів, смаки та уподобання споживачів.
45 Сутність ринкового саморегулювання, принцип «прихованої руки ринку».Економічні, політичні, соціокультурні умови ефективного функціонування ринку, принцип «прихованої руки».
46 Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки.Конкуренція, досконала конкуренція, чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренція.
47 Переваги та обмеження ринкового саморегулювання.Ринкове саморегулювання, переваги та недоліки.
48 Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку.Досконала конкуренція, недосконала конкуренція, їх відмінності.
49 Самостійна робота .Поточний контроль знань за темою: «Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти».
ТЕМА 2.2. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА ( 8 год. ).
50 Ціна, витрати та корисність.Ціна (цінність), витрати (вартість), корисність.
51 Ринковий попит.Попит, величина (обсяг) попиту, функція попиту від ціни, закон попиту, ефект попиту, ефект доходу, ефект заміщення, ефект Гіффена, ефект Веблена, індивідуальний попит, ринковий попит.
52 Нецінові чинники попиту.Нецінові чинники (детермінанти) попиту.
53 Ринкова пропозиція.Пропозиція, величина (обсяг) пропозиції, функція пропозиції від ціни, закон пропозиції, індивідуальна пропозиція, ринкова пропозиція.
54 Нецінові чинники пропозиції.Нецінові чинники (детермінанти) пропозиції.
55 Ринкова рівновага.Ринковий механізм, ринкова рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг продажу, надлишок товару, дефіцит товару, надлишок виробника, надлишок споживача.
56 Порушення ринкової рівноваги.Попит, пропозиція, ринкова рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг продажу, нецінові чинники, взаємопов’язані ринки, ціни «стелі», ціни « підлоги».
57 Самостійна робота .Поточний контроль знань за темою: «Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна».
ТЕМА 2.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ ( 8 год. + 2 год. лабораторних робіт) ).
58 Економічний зміст еластичності попиту за ціною.Еластичність, еластичність попиту за ціною.
59 Особливості розрахунку показника еластичності попиту.Коефіцієнт еластичності попиту за ціною, дугова еластичність попиту за ціною, точкова еластичність попиту за ціною, нееластичний попит, еластичний попит, попит з одиничною еластичністю, абсолютно еластичний попит, абсолютно нееластичний попит, еластичність попиту за доходом, перехресна еластичність попиту.
60 Чинники еластичності попиту.Чинники еластичності попиту.
61 Лабораторна робота № 4. Оцінка еластичності попиту за ціною для конкретного товару.
62 Аналіз лабораторної роботи та підведення підсумків.
63 Економічний зміст еластичності пропозиції за ціною.Еластичність, еластичність пропозиції за ціною.
64 Особливості розрахунку показника еластичності пропозиції.Коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною, дугова еластичність пропозиції за ціною, точкова еластичність пропозиції, нееластична пропозиція, еластична пропозиція, пропозиція одиничної еластичності, абсолютно еластична пропозиція, абсолютно нееластична пропозиція.
65 Чинники еластичності пропозиції.Чинники еластичності пропозиції.
66 Врахування еластичності при ціноутворенні, оподаткуванні торгівельних відносин з іншими країнами.Теорія еластичності, еластичність попиту, еластичність прпозиції
67 Самостійна робота .Поточний контроль знань за темою: « Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність».
ТЕМА 2.4. ГРОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ( 7 год. ).
68 Сутність та функції грошей.Гроші, функції грошей, міра вартості, засіб обігу, засіб нагромадження, закон грошового обігу, основне монетаристське (рівняння Фішера), світові гроші.
69 Види грошей за матеріальними носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна картка.Монети, паперові гроші, кредитні гроші (вексель, банкнота, чек, депозитні гроші), кредитна картка.
70 Види грошей: готівкові, депозитні електронні та міжнародні гроші.Готівкові гроші ( банкноти, розмінні монети, паперові гроші), безготівкові гроші, сучасні електронні гроші, міжнародні гроші, демонетизація золота.
71 Грошова маса.Грошова маса, структура грошової маси, грошові агрегати: М0, М1, М2, М3.
72 Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей.Суспільна корисність грошей, купівельна спроможність грошей.
73 Стійкість національних грошей та курс національної валюти.Національні гроші ( національна валюта), валютний курс, котирування, пряме і непряме котирування.
74 Самостійна робота .Поточний контроль знань за темою: « Гроші як інструмент ринкової економіки».
ТЕМА 2.5. РИНКОВА СТРУКТУРА: ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ РИНКІВ ( 8 год. ).
75 Структурні елементи національного ринку.Національний ринок, основні структурні елементи національного ринку.
76 Ринок товарів та послуг.Ринок товарів та послуг, ринок виробничих ресурсів, суб’єкти ринкових відносин, прямий споживчий попит, вторинний попит на фактори виробництва, оптова та роздрібна торгівля.
77 Ринок праці.Ринок праці, суб’єкти ринкових відносин, попит на робочу, пропозиція робочої сили.
78 Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів та фізичного капіталу. Суб’єкти ринкових відносин, ринок фізичного капіталу, ринок капіталу як кредитного ресурсу.
79 Ринок цінних паперів.Первинний ринок цінних паперів, вторинний ринок цінних паперів, акції, облігації, фондовий ринок, емісія цінних паперів
80 Ринок землі.Ринок землі, ціна землі, попит і пропозиція на ринку землі, суб’єкти ринкових відносин.
81 Ринок інформації.Ринок інформації, особливості формування попиту і пропозиції на ринку інформації.
82 Самостійна робота .Поточний контроль знань за темою: « Ринкова структура: особливості різних ринків»
ТЕМА 2.6. ДОХОДИ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ( 8 год. ).
83 Доход як ціна ринку виробничих ресурсів.Доход, види доходів: заробітна плата. Відсоток, рента, прибуток; номінальні доходи, реальні доходи, доходи у розпорядженні.
84 Види земельної ренти. Ціна землі.Рента, види земельної ренти: абсолютна, диференційована, монопольна.
85 Чинники диференціації заробітної плати.Заробітна плата, відрядна та погодинна заробітна плата, номінальна та реальна заробітна плата, мінімальна заробітна плата, диференті заробітної плати.
86 Чинники диференціації позичкового відсотку на ринку кредитних ресурсів.Позичковий відсоток, норма позичково відсотка, номінальна і реальна відсоткова ставка, диференціація відсоткової ставки.
87 Особливості формування доходу власників цінних паперів.Цінні папери, акції, привілейовані акції: зворотні та незворотні; прості акції, облігації, облігації іменні та на пред’явника, облігації державні та корпоративні, поточні, короткострокові, середньострокові, довгострокові, безстрокові, заставні та без заставні, конвертовані та неконвертовані облігації, ощадні сертифікати: строкові і до запитання, іменні та на пред’явника; вексель, інвестиційний сертифікат, чек,, опціон, варіант. ф’ючерс, фондові біржі, курс акції.
88 Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу.Інвестиції, амортизація, фізична і моральна зношуваність капіталу.
89 Дисконтування вартості доходуВалові та чисті інвестиції, дисконтування.
90 Контрольна робота.Контроль знань за темами: 2.1., 2.2, 2.3., 2.4., 2.5, 2.6.
ТЕМА 2.7. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ ( 10 год. + 2 год. лабораторних + 1 год. резерву ).
91 Взаємозв’язок структури та інфраструктури ринку.Ринок, структура ринку, інфраструктура ринку: організаційно-технічна, фінансово-кредитна, інформаційна або науково-дослідницька, державно-регулятивна.
92 Товарні біржі.Біржа,біржовий товар, види бірж:функції товарних бірж,товарно-сировинні біржі,валютні біржі, фондові біржі,біржі праці; брокери,дилери
93 Операції товарної біржі.Види товарних бірж: вузькоспеціалізовані, спеціалізовані та універсальні; відкриті та закриті; міжнародні та національні; центральні, міжрегіональні та регіональні; біржі реального товару, ф’ючерсні, опціонні та мішані.
94 Фондові біржі.Фондова біржа, товар фондової біржі: акції, облігації, векселі, сертифікати; державні та недержавні цінні папери, курс біржового товару, функції фондової біржі, принцип ліквідності.
95 Операції фондової біржі.Операції фондової облігацій біржі: вексельний обіг, обіг акцій, обіг облігацій; короткострокові ( касові) та довгострокові ( ф’ючерсні та форвардні) операції; брокери, дилери, «бики», «ведмеді», індекси фондових бірж.
96 Банки у функціонуванні ринку капіталів та грошей. Банки, Національний банк України, комерційні банки.
97 Основні операції банків.Банківські операції: активні і пасивні; кредитні операції ( з векселями, під заставу цінних паперів, іпотечні, лізингові, сільськогосподарські, споживчі); інформаційно - консультативні операції, довірчі (трастові) операції, фінансові і біржові послуги, банківський прибуток.
98 Організація діяльності банків та роль уряду.Активи та пасиви банку.
99 Інші фінансово-кредитні посередникиСтрахові компанії, трасти, інвестиційні фонди, страхові фонди.
100 Лабораторна робота № 5. Послуги, які надає банк, страхова компанія.
101 Аналіз лабораторної роботи та підведення підсумків.
102 Служба зайнятості у функціонуванні ринку праці.Державна служба зайнятості, Фонд загальнообов’яового державного соціального страхування.
103 Підсумковий урок.
104 Резерв.
105 Резерв.
Програма «Економіка» для учнів 10 класу профільного напрямку навчання розроблена за формою, запропонованою Міністерством освіти та науки України.
Категорія: Мої файли | Додав: mmm
Переглядів: 1768 | Завантажень: 250 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz